Грамоти, дипломи и сертификати

Грамотата е писмен документ за отличие. Грамотите служат най-често, за да се удостои с почит лице / физическо или юридическо / постигнало успехи в определена област.