Брандиране на автомобили

Автомобилното брандиране , облепяне  е универсална, ефективна и въздействаща рекламна форма. Все повече фирми я предпочитат като алтернатива на останалите видове външна реклама по няколко причини: тя е динамична, достига до голяма аудитория, освен това е дълготрайна, запомняща се, допринася за корпоративния имидж и разпознаваемостта на фирмата, а разходите за нея са еднократни.